Sanoma Pro on viime aikoina tuonut ripeällä tahdilla ensihoidon opetukseen uutta oppimateriaalia. ”Oireista työdiagnoosiin” oli hyvä ja tarpeellinen teos, joka kokosi ensimmäistä kertaa tärkeän potilaan tutkimisen opin yksiin kansiin. Kirjan tekijöistä Juha Jormakka aloitti käytännössä heti perään uuden kirjan tekemisen, ottaen kumppanikseen toisen ensihoidon lehtorin, Jukka Kettusen. Projektin tuloksena syntyi uusi kompakti ensihoidon oppikirja – ”EKG akuuttihoidossa”.

Myös uusi kirja on syntynyt tarpeen tunnistamisesta. Varsinaisen oppikirjan puuttuessa suurin osa Suomessa työskentelevistä ensihoitajista on opiskellut EKG:tä luennoilla tai hyvinkin vaihtelevista oppimateriaaleista. ”EKG akuuttihoidossa” pyrkii tuomaan tähän parannusta tarjoamalla myös helposti lähestyttävän, ensihoidon näkökulmasta kirjoitetun oppikirjan.

Teoksen esikuvana on enemmän tai vähemmän ollut monelle tuttu Tim Phalenin klassikkoteos ”EKG ja akuutti sydäninfarkti”. Siinä missä edellä mainittu tarjoili jopa taustoittavaa ja kuvailevaa tekstiä, Jormakan ja Kettusen suomenkielisestä vastineesta vastaavaa ei juurikaan löydy. Kun kirjan ottaa käteen, ensimmäisenä huomion herättää sen koko: 118 sivuinen EKG-oppikirja lienee ohuudessaan jonkinasteinen ennätys.

Koska kyseessä on ensisijaisesti oppikirja, aihetta lähdetään käsittelemään aivan alusta saakka. Aluksi kuvataan EKG:n merkitys akuuttihoidossa sekä kuvataan sydämen anatomia ja sähköinen toiminta. Sen jälkeen loppukirja käsitteleekin ensihoidolle uskollisesti rytmihäiriöitä, hapenpuutteen merkkejä sekä sydäninfarktin erotusdiagnostiikkaa. Aivan kirjan lopussa on case-esimerkkejä, joilla lukija voi testata osaamistaan.

Teksti on tiivistä ja monella aukeamalla värikuvia on yhtä paljon kuin tekstiä. Kirja on myös rajattu selkeästi: Siinä käsitellään EKG:stä ainoastaan se olennainen tieto, joka ensihoitajan tulisi minimissään hallita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mitään olisi varsinaisesti jätetty pois. Niin rytmihäiriöt, johtumishäiriöt kuin elektrolyyttihäiriötkin käsitellään kirjassa selkein ja tiivistetyin kuvauksin sellaisessa muodossa, kuin niihin todennäköisesti myös käytännön ensihoitotyössä törmää.

Kirja ei kuitenkaan jää vain fyysiseen kokoonsa, sillä asioita havainnollistetaan myös videoiden avulla. Useiden asiakokonaisuuksien kohdalla on merkki videona saatavasta lisämateriaalista. Asentamalla Arttu-kännykkäsovelluksen lukija voi skannata merkin ja katsoa asiaan liittyvän videon. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opiskellessaan eteisperäisiä rytmihäiriöitä, lukija skannaa tietyn rytmin kohdalla olevan merkin ja näkee välittömästi puhelimensa ruudulla, miltä rytmi näyttää monitorilla. Sattuneesta syystä lisäominaisuus sopii EKG-oppikirjaan erityisen luontevasti.

Case-esimerkit on tehty erittäin hyvin oikeiden potilastapausten pohjalta, mutta niiden vähälukuisuus jättää kuitenkin jälleen hieman kylmäksi. Sivumäärä asettaa aina omat rajoitteensa, mutta asioita olisi aina hyvä kerrata eri näkökulmista ja havainnoida myös sitä, miten eri tavalla sama asia lopulta voi tosielämässä esittäytyä erilaisissa – hetkittäin erikoisenkin näköisissä – sydänfilmeissä, joita kentällä kohdataan.

Kirjan merkittävin ansio on se, että se täyttää juuri sille asetetun tavoitteen. Erittäin tiiviinä ja ensihoidon näkökulmasta laadittuna se antaa opiskelijalle käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin EKG:n tulkinnassa on syytä kiinnittää huomiota nimenomaan ensihoidossa. Toisaalta työssä pidempään olleelle kirja on hyödyllistä luettavaa, sillä se tarjoaa miellyttävän tavan testata ja kerrata omaa osaamista kirjasta, joka ei taatusti tuota informaatioähkyä jo alkumetreillä. Tekijöille täytyy sikäli nostaa hattua, että myös helppolukuisuuden tavoite on helppo asettaa, mutta vaikeampi aidosti saavuttaa.

Kuten sarjan edellisen kirjan kohdallakin, luettuaan kirjan tekeekin mieli kiittää tekijöitä keskittymisestä olennaiseen. Kirjoitusprosesseissa rönsyily on huomattavasti helpompaa kuin löytää asioista olennainen ja tiivistää tietoa valmiiksi muita varten. Tässä kirjassa juuri tiivistäminen on tehty lukijan puolesta – oppimisen ja kertauksen avuksi. Videot ovat erityisesti tämänkaltaisessa oppikirjassa loistava havainnollistamisen väline ja tuovat kirjalle paljon lisäarvoa.