Tärkeä viesti näkyy tällä hetkellä laajalti ympäri sosiaalista mediaa: ”Työkaveria ei jätetä”. Kyseessä on Finn’EM:n viikon mittainen kampanja, joka haluaa kiinnittää huomiota kollegiaalisuuteen ja työhyvinvointiin. ”Olemme jokainen erilaisia ja omalla paikallamme arvokkaita. Kampanjalla halutaan herättää alan ihmiset huolehtimaan työkaverista ja hänen työhyvinvoinnistaan”, toteaa Finn’EM ry:n varapuheenjohtaja Juuso Laitinen.

Finn’EM:in kampanjatiedotteen mukaan kampanjan ydin on herätellä ihmisiä käsittelemään asioita, puhumaan tunteistaan ja huolehtimaan myös työkaverin jaksamisesta. ”Ydinviesti pohjautuu Finn’EM:in arvoihin: Työssä jaksamisen edistäminen, yhteisöllisyys sekä kollegiaalisuuden edistäminen sairaaloiden ja ensihoidon välillä”, Laitinen kertoo.

TEJfinnem”Työkaveria ei jätetä” on kollegiaalisuusviikko, jonka paikkana on ensisijaisesti sosiaalinen media. Osallistuminen onnistuu jakamalla videoita ja osoittamalla tukea esimerkiksi käyttämällä kampanjan kehystä Facebookin profiilikuvassa. ”Heitämme viikon aikana ilmoille myös haasteita siitä, mitä konkreettisesti töissä voisi tehdä yhteisen jaksamisen eteen”, Laitinen kuvailee. ”Pieniä huomioita työarjessa, joiden tarkoituksena on herätellä ja muistuttaa alamme ihmisiä miettimään omaa asennettaan, kuinka siihen voisi vaikuttaa sekä oman asenteen vaikutusta koko työyhteisöön ja sen hyvinvointiin”, hän jatkaa.

Tärkeän aiheen ympärille on syntynyt paljon keskustelua esimerkiksi Facebookissa, mutta miksi kampanjaa sitten tarvitaan? Eivätkö ensihoitajat tue toisiaan?

”Tukevat, mutta eivät välttämättä riittävästi”, Laitinen toteaa. ”Erityisesti sosiaalisessa mediassa esiintyy usein kollegoiden arvostelua ja epäkollegiaalisuutta. Työelämässä on työntekijöitä jotka huomioivat hyvin toisensa – ja myös työntekijöitä, jotka eivät. Meitä on moneen junaan”, hän jatkaa.

”Työkaveria ei jätetä” -kampanjan yksi tarkoitus onkin muistuttaa kaikkia yhteisöllisyyden ja kollegiaalisuuden merkityksestä – ei pelkästään ensihoitajia. Laitisen mukaan missä tahansa työyhteisössä on tärkeää miettiä kuinka asioita tuo julki ja minkälaista asennetta haluaa kylvää. ”Positiivisuus on tarttuvaa ja sitä haluaisimme lisää erilaisiin työyhteisöihin. Valitettavasti negatiivisuuskin on tarttuvaa – sitä taas yritämme kitkeä.”

Kampanjan tavoitteena on saada hoitohenkilökunta ja lääkärit miettimään yhdessä keinoja, joilla isoa kokonaiskuvaa voitaisiin parantaa juuri kollegiaalisuutta ajatellen. Laitinen toivookin ihmisten jakavan kampanjaviikon tarinoita, kirjoituksia ja tulevia haasteita. ”Jokainen voi myös lisätä profiilikuvaansa kampanjan kehyksen – se löytyy Facebookin kehyshausta nimellä ”Finnem”, hän vinkkaa.

 

Teksti: Erik Lydén
Kuvat:
Juuso Laitinen / Finn’EM