Sosiaali- ja terveysministeriön tänään julkaistun tiedotteen mukaan reformiministeriryhmä on täsmentänyt säädösluonnoksella linjauksiaan ensihoitopalvelun tuottamisesta ja järjestämisestä osana maakunta- ja sote-uudistusta. Linjausten keskeiset periaatteet ovat ennallaan, mutta uudet lakiin ehdotetut määräykset sekä mahdollistavat monituottajamallin säilymisen että määräävät perustettavaksi uuden valtakunnallisen neuvontanumeron.

Keskeisenä toimintamallina linjauksessa ovat maakuntiin muodostettavat sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoiminnan valmiuskeskukset, jotka toimisivat jokaisella viidellä yhteistyöalueella. Valmiuskeskuksilla olisi ohjaustehtäviä toimialan päivystystoiminnassa, varautumisessa ja valmiudessa.

Eräs tälläinen ohjaustehtävä olisi lailla säädetty kansallinen terveydenhuollon päivystystoiminnan ohjaus- ja neuvontapalvelu. Palvelun nimeksi ja numeroksi STM on määrittänyt ”Päivystysapu 116 117”. Tiedotteen mukaan lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säädös, jonka tavoitteena on valtakunnallisesti toimiva puhelinnumero, johon asukkaat voivat soittaa päivystyksellisissä sosiaali- ja terveysongelmissa, joissa ei ole kyse hätätilanteesta.

Numero on valtakunnallinen, mutta maakunnat toteuttavat sen taustalla olevan palvelun itse. Ehdotuksen perusteluissa on todettu, että numerossa 116 117 puhelimeen vastaa aina koulutettu ja kokenut terveydenhuollon ammattilainen, jolla on myös pääsy potilaan terveyskertomuksiin kansallisessa potilastiedon arkistossa.

Päivystysapu voisi tunnistaa myös esimerkiksi sosiaalihuollon tarpeen ja välittää soittajalle myös erityisesti muuta apua kuin ambulansseja. Palvelun kriteereihin kuuluvat myös rakenteiseen muotoon kirjattava tieto sekä integraatio maakunnan ei-kiireellisiin ja kiireellisiin palveluihin.

Monituottajamallin osalta luonnoksen perusteluissa todetaan että maakunta voi käyttää ensihoitopalvelun tuottamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon liikelaitoksen ja pelastustoimen liikelaitoksen resursseja. Lisäksi maakunta voi hankkia omaa tuotantoaan täydentävää ensihoitopalvelua muilta palveluntuottajilta, kuten esimerkiksi yksityissektorilta.

 

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote