Ruokolahden sopimuspalokunnan nuoriso-osastossa opitaan palomiestaitoja ja kannustetaan noudattamaan terveellisiä elintapoja. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Palokuntakalustoaiheinen viesti

Käynnissä palokunta-aiheinen viesti.

Ruokolahden sopimuspalokunnan nuoriso-osaston tavoitteena on tarjota 10-17- vuotiaille taitoja ja valmiuksia toimia arkipäivän yllättävissä tilanteissa. Viikoittaisissa harjoituksissa harjoitellaan palomiestaitojen lisäksi yleisiä hyödyllisiä taitoja, kuten alkusammutusta ja ensiapua. Palomiestaitojen oppimisen lisäksi tärkeäksi tavoitteeksi on haluttu asettaa myös terveellisiin elintapoihin kannustaminen. ”Tavoitteenamme on tukea ja kannustaa nuoria muun muassa liikunnan säännölliseen ja monipuoliseen harrastamiseen sekä ohjata kiinnittämään huomiota terveellisiin ravitsemustottumuksiin, sillä terveelliset elämäntavat alkavat kehittymään jo varhain lapsena ja nuorena”, nuoriso-osaston johtaja Antti Heinonen kertoo.

 

Suunnitellaan ja tehdään yhdessä

Lasten ja nuorten arkipäivään sisältyvä fyysinen aktiivisuus on vähentynyt. Koulu- ja asiointimatkat kuljetaan mieluusti autokyydein, portaiden nousemisen sijaan käytetään hissiä ja erilaisten videopelien äärellä istutaan tuntikausia päivässä. Heinonen peräänkuuluttaakin aikuisten vastuuta ja velvollisuutta tukea nuoria terveellisten elintapojen omaksumiseen. ”Palokunnan nuorisotoiminta voi parhaimmillaan edistää nuorten terveellisiä elintapoja. Nuoriso-osastoharjoituksissa tämä tarkoittaa esimerkiksi suunnitelmallisten ohjattujen liikuntatuokioiden järjestämistä, ravitsevien välipalojen valmistamisen harjoittelua sekä henkilökohtaisen hygienian hoidon ohjausta”, Heinonen luettelee.

Välipalojen valmistus

VPK-nuoret valmistamassa välipaloja.

Ruokolahdella nuoriso-osastoharjoituksien sisältöä ja ohjausvastuita suunnitellaan yhdessä hälytysosaston jäsenten sekä naistoimijoiden kesken. Heinosen mukaan ohjattujen liikuntatuokioiden sisältö pohjautuu lasten ja nuorten liikuntasuositukseen, jonka mukaan 7-18- vuotiaiden tulisi harrastaa vähintään puolitoista tuntia liikuntaa päivittäin. Harjoituksissa sykettä nostavia ja hengästyttäviä liikuntamuotoja ovat olleet muun muassa erilaiset pallopelit, uinti, mäenlasku sekä palokuntakaluston käyttöön liittyvät leikkimieliset viestikilpailut. ”Monipuolisesti liikkuessaan nuori kehittää motorisia taitojaan, jolloin hänen terveytensä, hyvinvointinsa ja toimintakykynsä kehittyvät, mikä näkyy tulevaisuudessa hyvänä terveytenä sekä työkykynä”, Heinonen summaa.

Terveellisten ravitsemustottumusten oppimiseksi palokunnan naistoimijat ovat ohjanneet nuorille muun muassa ravitsevien välipalojen valmistamista sekä järjestäneet leikkimielisen tietokilpailun liittyen ateriarytmiin sekä aterioiden laatuun ja monipuolisuuteen. ”Yhdellä harjoituskerralla nuoret valmistivat palokunnan omassa keittiössä kasviksilla, kinkulla ja juustolla täytettyjä reissumiehiä sekä pinaatti- ja marjasmoothieta. Keittiössä yhdessä hääriessä tulee lähes huomaamatta maisteltua makuja, joita ei aikaisemmin ole uskaltautunut maistaa”, Heinonen iloitsee.

 

Antti Heinonen

Antti Heinonen.

Hyötyjä ilmenee

Hauska, mielekäs ja monipuolinen yhdessä tekeminen voi parhaimmillaan lisätä osallistumisinnokkuutta nuoriso-osastoharjoituksiin. Innokkuuden lisäksi Heinonen on havainnut erityisesti liikunnan harrastamisen parantavan myös ryhmässä työskentelytaitoja sekä uusien asioiden oppimista, kuten esimerkiksi kaluston käsittelyn taitoja. ”Erilaisten liikuntamuotojen parissa tarjoutuu mahdollisuus ryhmässä työskentelyn harjoitteluun hauskanpitoa unohtamatta. Ryhmätyöskentelykykyisyys onkin yksi tärkeimmistä taidoista myöhemmin palokuntatyössä. Terveelliset elintavat edistävät myönteisesti myös nuorten vireystilaa, keskittymiskykyä sekä asioiden muistamista, mikä sekin on tärkeää työskennellessä sopimuspalokuntalaisena tulevaisuudessa”, Heinonen tuumaa.

 

Nuoren ääni

Heinosen Salla-tytär on osallistunut nuoriso-osastotoimintaan jo kahden ja puolen vuoden ajan. Sallan mielestä nuoriso-osastoharrastus on yllättänyt hänet monipuolisuudellaan. ”Nuoriso-osastoharjoittelu on sisältänyt paljon muutakin, mitä olin ajatellut palokuntatoiminnasta ennen nuoriso-osastoon liittymistä. Vaihtelevat ja monipuoliset harjoitusohjelmat lisäävät kiinnostusta ja motivaatiota harrastusta kohtaan. Uusien asioiden oppiminen yhdessä kavereiden kanssa on kivaa”, Salla tuumii. Kysyttäessä Sallalta mieleenpainuvinta harjoituskertaa vastaus tulee viipyilemättä: ”Viestikilpailut palokunta-aiheisilla välineillä ja radoilla on tosi hauskaa”.


 

OUTI

Outi Pöyhönen työskentelee tuntiopettajana Saimaan ammattikorkeakoulussa.

Teksti: Outi Pöyhönen, tuntiopettaja, Saimaan ammattikorkeakoulu
Kuvat: Antti Heinonen ja Outi Pöyhönen