Ensihoitoa kehittävä valtiollinen erikoistyöryhmä on julkaissut uuden alustavan ehdotuksen ensihoidon palvelutasolisäykseksi vuosille 2019-2024. Uusiin ensihoidon EU-määräyksiin vastaava ehdotus on parhaillaan lausuntokierroksella.

”Ehdotus vastaa uusiin EU-määräyksiin, joilla pyritään lisäämään ensihoidon tehokkuutta ja turvallisuutta. Kysymys on kuitenkin aina viime kädessä asiakaspalvelun parantamisesta”, toteaa hallitseva spesialisti Ami Daroni uudistusta valmistelevasta työryhmästä. Ehdotuksen merkittävimpiä muutoksia on hoitotason yksiköiden ajonopeuden rajoittaminen teknisesti 70 kilometriin tunnissa. Muutoksen mahdollistaa sama EU:n ajoneuvoasetus, jolla mopoautoilijat voitaisiin päästää oikean auton rattiin.

”Selkeä trendi on hoitaa potilasta yhä enemmän jo kohteessa ja matkan aikana, mutta suuret ajonopeudet aiheuttavat merkittäviä ongelmia. Autossa ei pysty juttelemaan, tavarat lentelevät, oksettaa ja kaikilla on paha mieli. Entä kirjaaminen ja käsialan laatu? Kun nopeuksia rajoitetaan, hoito tehostuu ja laatu paranee. Lisäksi käyttöön otetaan uusia EU-määräyksiä vastaavat raskaasta liikenteestä tutut ajopiirturit”, Daroni selvittää.

Vs. neuvotteleva virkahenkilö Ami Daroni sisäministeriöstä uskoo uudistusten kehittävän ensihoidon asiakaspalvelutasoa merkittävästi.

Hallitseva spesialisti Ami Daroni uskoo uudistusten kehittävän ensihoidon asiakaspalvelutasoa merkittävästi. Kuva: Towpilot (CC)

Turvallisuutta lisäävät myös piirtureiden tuomat lakisääteiset tauot. ”Kohteessa annettava hoito on kehittynyt niin pitkälle, että taukojen määrääminen on tullut mahdolliseksi. Asiaa on kokeiltu jo maailmalla menestyksekkäästi, mutta nyt on Suomen vuoro”, Daroni kertoo. Ehdotuksessa vuorokausikohtaisen viisituntisen ajoajan tullessa täyteen, pyörien veto pysähtyy automaattisesti ja moottorin tuottama energia ohjautuu käyttöakkuihin.

Mikäli yksikön miehistö ei ole ennakoinut pysähdystä esimerkiksi lähimmälle yhteistyösopimuksessa olevalle taukopaikalle, potilasta hoidetaan autossa seuraavaan vuoronvaihtoon saakka. ”Muutokseen toki varaudutaan päivittämällä hoitotason yksiköiden varustelulle asetettuja EU-määräyksiä. Autojen varusteluun lisätään keittiö, kannettava kuivakäymälä sekä perushoidossa tarvittavaa välineistöä kuten nosturi ja peräkärryllinen kroonareita”, Daroni riemuitsee.

Huolella valmisteltu kehitysaskel ei kuitenkaan aina pakota perustamaan hoitopaikkaa moottoritien varteen, sillä myös olemassa oleva palveluverkko on huomioitu suunnitelmissa. Maakuntauudistusta laativat valmisteluryhmät onkin otettu mukaan kehitystyöhön, ja osana sote-uudistusta ollaan synnyttämässä uutta toimintamallia. Mallissa osaa valtakunnan hyvin tunnetuista kirjainyhdistelmäliikenneasemista valmistellaan kytkettäväksi maakunnallisen sote-rahoituksen piiriin ja niiden valjastamista alueellisiksi ensihoitokeskuksiksi.

Asemista tulisi uudessa mallissa paikallisia hoitoyksiköitä, jolloin ajoajan täyttyessä potilas voitaisiin siirtää hoitoon polikliinisiin olosuhteisiin liikenneaseman suojiin. ”Meillä on käyttämättömiä neuvottelutiloja, jotka soveltuisivat hyvin alueellisiksi kenttäpoliklinikoiksi”, toteaa vastuupäällikkö Markku Kotletti Aakkosryhmä Oy:n uuden liiketoiminnan kehitysyksiköstä. Hänen mukaansa toimintamallin motiivina on ainoastaan asiakkaan etu: Todellista vapautta on saada kaikki palvelut saman katon alta.

Toimintaa tehostamalla voidaan Kotletin mukaan myös saavuttaa synergiaetuja ja säästöjä. ”Käytöstä poistetut buffetkalusteet soveltuvat hyvin esimerkiksi hoitopöydiksi. Osa on jopa lämmitettäviä, jolloin niissä voitaisiin säilyttää esimerkiksi lämpimiä infuusionesteitä. Tutkimme myös mahdollisuuksia erilaisten käytöstä poistettujen keittiövälineiden uusiokäyttöön”, hän jatkaa.

Ehdotetussa mallissa asiakaspalvelua parannetaan myös erityisen huoltosopimuksen avulla, joka kulkee maakuntavalmistelussa nimellä ”Lehtipihvi”. Mallissa asemilla voitaisiin syöttää ja juottaa potilasta maakunnan piikkiin. Mikäli kuljetus lähtee nimenomaan liikenneaseman läheisyydestä, yksikkö voi hakea matkaan potilaseväspussin, jossa on yllätysmuna, pillimehu ja proteiinipatukka. Eväspussi on saatavana myös soseutettuna tai nestemäisenä/sakeutettuna versiona. Yllätys poistetaan munasta ennen soseutusta.

Palvelun käyttäminen vaatisi kuitenkin aina ensihoitolääkärin konsultaation. Lääkäri määrittelee oirekuvan ja tilanteen perusteella potilaalle tarjottavan palvelutason, joka vaihtelee maitolasista täysiveriseen buffetpöytään ja lehtipihviin. Uusi malli vaikuttaa myös työntekijöiden arkeen, joten hoitajien edunvalvontainstituutti Tähö ry on neuvottelemassa malliin etuja myös ensihoitoyksiköiden henkilökunnalle. Tähön pitkän aikavälin pyrkimyksenä on saada neuvoteltua kaikille työntekijöille ostoksista 0,0001% alennus parittomina päivinä kello 02-03 välisenä aikana.

Työryhmän ehdotus on nyt lausuntokierroksella ja on saanut pääsääntöisesti hyvän vastaanoton. Lausunnon mukaan on liitetty silliä, pullollinen kuravettä ja päivystyspakkaus diatsepaamia, joiden toivotaan auttavan asioiden nielemisessä. Purematta.

Asema toivottaa kaikille hyvää pääsiäistä!

 

Teksti: Erik Lydén / Asema black ops
Artikkelin kuvat: Rhododendrites ja Towpilot (Creative Commons-lisenssi)