jumppakuvaSopimuspalokuntalaiset ja ensihoitajat liikkuvat yhdessä ohjatusti Ruokolahdella. Huoli palokuntalaisten terveydestä vieritti kiven liikkeelle.

Ruokolahden VPK:ssa aloitettiin suunnitelmallinen ja viikoittainen ohjattu liikunta vuonna 2008. Nykyisin ohjattua liikuntaa toteutetaan yhteistyössä alueen kahden muun sopimuspalokunnan kanssa. Sopimuspalokuntalaisten lisäksi liikuntaan on toivotettu tervetulleiksi heidän puolisonsa sekä hälytystehtävissä tiiviissä yhteistyössä toimivat ensihoitajat.

 

Mistä ajatus ohjatusta liikunnasta syntyi?

Ruokolahden palokunnan päällikkö Petri Leppänen kertoo ajatuksen liikunnan harrastamiseen innoittamisesta ohjatun liikuntaryhmän avulla alkaneen kyteä palokunnassa, kun huoli palokuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä työkyvyn ylläpysymisestä ikärakenteen muuttuessa heräsi. Palokunnan päällikkönä Leppänen koki olevansa vastuullinen tarjoamaan palokuntalaisilleen vaihtoehtoisia jokaisen kuntotasolle soveltuvia keinoja hyvinvoinnin edistämiseksi. Omatoiminen palokunnan palloiluvuoro liikuntasalissa ei hänen mielestään enää riittänyt vaan palokunnassa tarvittiin asenne- ja motivaatiokasvatusta.

Ohjatun liikunnan tavoitteista, sisällöistä ja toteutuksen ajankohdasta on sovittu yhteisesti palokuntalaisten ja ammattiohjaajan kesken. Keskeisenä tavoitteena on ollut lihasvoiman, liikkuvuuden ja tasapainon sekä kestävyyskunnon kohentuminen. Fyysiseen toimintakykyyn liittyvien tavoitteiden lisäksi on haluttu korostaa myös ilon ja mielihyvän tunteiden sekä yhteishengen edistämistä.

 

Yhteistyöllä parempaa työ- ja toimintakykyä

Ruokolahdella on liikuttu ohjatusti jo lähes kymmenen vuoden ajan. Tavoitteena on ollut työ- ja toimintakyvyn tukemisen lisäksi yhteistyön syventäminen eri sopimuspalokuntien ja ensihoidon henkilöstön välillä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensihoidossa työskentelevän Tytti Teräväisen mielestä työ- ja toimintakyvyn ylläpysymistä tukevat toiminnot ovat erityisen tärkeitä myös ensihoitajille, sillä ensihoitajien työ on fyysisesti kuormittavaa ja ammattikunnassa esiintyy runsaasti esimerkiksi niska-hartiaseudun ongelmia sekä selkäkipuja. Teräväisen kokemuksen mukaan kestävyyskunnolla ja lihasvoimalla on vaikutusta siihen, miten kuormittavaksi ensihoitaja kokee esimerkiksi hankalissa työolosuhteissa toteutetut potilaan nosto- ja kantotilanteet.

Yhteisen liikuntaryhmän on havaittu parantavan myös yhteishenkeä palokuntien ja ensihoitajien välillä. Vuosien aikana sopimuspalokuntalaiset ja ensihoitajat ovat tutustuneet toisiinsa paremmin ja oppineet muun muassa tuntemaan toistensa vahvuuksia ajatellen esimerkiksi työtehtävissä tarvittavia taitoja. Yhteishenki, kannustaminen ja ajoin ronskikin huumori laittaa liikkumaan vuodesta toiseen.

 

Liikunnan harrastamista edistäviä tekijöitä

Ruokolahden palokunnan päällikkö Petri Leppäsellä on jo yli kolmenkymmenen vuoden kokemus palokuntatyöstä. Vuosien saatossa hänelle on muodostunut selkeä käsitys siitä, millaiset tekijät edistävät sopimuspalokuntalaisten liikunnan harrastamista. Sopimuspalokuntatyöhön, johon kuuluu hälytystehtävien lisäksi viikoittaisia harjoituksia sekä säännönmukaisia koulutuksia, osallistutaan pääsääntöisesti oman ansiotyön ohella. Vapaa-ajan rajallisuuteen liittyvien haasteiden vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että liikunnan harrastamiseen ohjataan porukalla kannustaen pakottamisen sijaan. Tärkeää on myös yhteisesti pohtia, mikä ajankohta sopii ohjatulle liikuntaryhmälle parhaiten. Ajankohtaa valitessa on tärkeää myös huomioida palokuntalaisten perhe-elämä ja sen tukeminen. Tähän vastatakseen yhteisiin liikuntaryhmiin on Ruokolahdella kutsuttu mukaan myös palokuntalaisten puolisot. Liikuntaryhmiin osallistumisen myötä puolisot ovat tutustuneet palokuntalaisiin sekä palokuntatoimintaan, mikä on lisännyt ja vahvistanut yhteistoiminnallisuutta ja -henkeä.

Pelastuslaitoksen osoittamien resurssien näkökulmasta katsottuna on ollut järkevää lisätä yhteistyötä myös alueen muiden sopimuspalokuntien kanssa. Yhteistyötä vahvistamalla on muun muassa pystytty järjestämään tarvittavat liikuntatilat ongelmitta sekä tarjoamaan ohjattua liikuntaa kaksi kertaa viikossa, mikä tukee myös vuorotyötä tekevien mahdollisuutta osallistua säännölliseen harjoitteluun. Säännöllisen vähintään kaksi kertaa viikossa toteutetun harjoittelun tulokset ovat näkyneet myös vuosittain toteutettavissa lihaskuntoa ja työkykyä mittaavissa arvioinneissa.

Viimeisimpänä, mutta ei laisinkaan vähäisimpänä huomiona Leppänen muistuttaa, että yhdessä tekeminen synnyttää aina uusia ideoita siitä, miten terveyttämme ja hyvinvointiamme voidaan edistää. Ruokolahdella on vuosien varrella osallistuttu porukalla esimerkiksi myös erilaisiin paikallisiin turnauksiin, maraton juoksutapahtumiin sekä Tough Viking -kilpailuun. Yhteistyössä on voimaa!


OUTITeksti Outi Pöyhönen
Tuntiopettaja, Saimaan Ammattikorkeakoulu