Anestesiologian erikoislääkäri, LL Teuvo Määtälle on myönnetty Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin toimesta Suomen arvostetuimpiin lääketieteellisiin tunnustuksiin kuuluva Konrad ReijoWaara -palkinto. Määttä tunnetaan ensihoidon koulutuksen, päivystystoiminnan ja viranomaisyhteistyön kehittäjänä ja hän on ollut lähes kolme vuosikymmentä suomalaisen ensihoitolääketieteen kentän merkittävimpiä hahmoja.

teuvomaatta

Anestesiologian erikoislääkäri, LL Teuvo Määtälle on myönnetty Suomen arvostetuimpiin lääketieteellisiin tunnustuksiin kuuluva Konrad ReijoWaara -palkinto.

Elämäntyönsä ensihoitolääkärinä tehnyt Teuvo Määttä on ollut keskeinen vaikuttaja ensihoidon koulutuksen kehittämisessä. Määtän aloittaessa uraansa ensihoitopalvelussa vuonna 1992, oli ensihoidon täydennyskoulutus luonteeltaan satunnaista ja se keskittyi vain muutamiin hätätilanteisiin.

Määtällä oli merkittävä rooli täydennyskoulutuksen laadun systemaattisessa parantamisessa ja sen laajentamisessa kattamaan kaikki ensihoitoprosessin osa-alueet potilaan tutkimisesta ja arvioinnista, dokumentaatiosta ja päätöksenteosta aina erilaisten potilasryhmien kohtaamiseen.

Täydennyskoulutuksen kehittämisen lisäksi Määttä työskenteli Ensihoitaja AMK-tutkinnon saamiseksi Suomeen vuonna 1998.

Määttä on edistänyt myös viranomaisyhteistyön kehittämistä sekä työskennellyt muun muassa suurten yleisötilaisuuksien turvallisuuden ja ensiapuvalmiuden parantamiseksi. Lisäksi hän on tuonut humanitäärisistä tehtävistä ja kansainvälisen kriisialueosaamisen kehittämisestä saamiaan oppeja soveltuvin osin myös Suomeen.

Duodecimin tiedotteessa Määtän todetaan olevan myös kollegojen ja muun työyhteisössä toimivan henkilöstön laajasti arvostama. Potilaat ja omaiset ovat tuoneet palautteissaan esiin Määtän inhimillisen ja kokonaisvaltaisen suhtautumisen potilaisiin ja heidän läheisiinsä tilanteissa, joihin liittyy suurta inhimillistä kärsimystä ja epävarmuutta tulevasta.

Lisäksi Määttää on kuvattu pitkää työpäivää tekeväksi työihmiseksi, joka on virallisen työajan päätyttyäkin aina valmis auttamaan päivystävää henkilöstöä. Tuorein esimerkki tästä on Helsingissä 28.7.2017 tapahtunut tahallinen yliajo ja sitä seurannut monipotilastilanne: Määttä oli työpaikalla avaamassa ensihoidon tilannehuonetta jo 12 minuutin kuluttua hätätyöpyynnöstä.

 

 

Teksti: Erik Lydén / Lähde: Duodecimin tiedote
Kuva: Mara Leppä / Duodecim