7

Ensihoidon opiskelijat ja rajaturvallisuuden opiskelijat harjoittelevat säännöllisesti yhdessä.

Raja- ja merivartiokoulun ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyö tuo niin mielekkään lisän ensihoitajaopiskelijoiden opiskeluun, että he osallistuvat koulutukseen vapaa-ajallaan.

Imatralla toimiva Raja- ja merivartiokoulu (RMVK) on rajaturvallisuuden ja meripelastusalan opetus- ja tutkimuslaitos. Se kouluttaa Rajavartiolaitoksen henkilökuntaa ja yhteistyöviranomaisia. Lisäksi RMVK kouluttaa ja kehittää meripelastuksen johtamiskoulutusta sekä antaa rajatarkastusten -, rajojen valvonnan -, rikostorjunnan -, rajavartiotilanteiden hallinnan -, sotilaallisen maanpuolustuksen – ja koiratoiminnan koulutusta. Myös Rajavartiolaitoksen varusmiesten erikoisrajajääkärikoulutus tapahtuu RMVK:ssa..

Rajavartijaoppilaiden opiskeluun kuuluvan rajapartiokurssin sekä sotatieteen tutkintoon kuuluvan kadettikurssin harjoituksiin on osallistunut kolmen vuoden ajan myös ensihoitoyksikkö Saimaan ammattikorkeakoulusta. Ensihoitajaopiskelijat toimivat yleensä kolmen hengen vahvuudella, jossa kahden ensihoitajan tukena on tilannejohtaja ja mukana on myös ensihoidon kenttäjohtajana toimiva ensihoidon opettaja.

Opiskelijat saavat harjoitusta ensihoidon tehtävistä poikkeavissa tilanteissa, viestinnässä ja raportoinnista muiden viranomaisten kanssa, tilanne- ja kenttäjohtamisessa sekä ambulanssilla tapahtuvassa hälytysajokoulutuksessa. Ensihoitoyksikkö osallistuu simuloituihin rajavartioston toimintaan kuuluviin tehtäviin, kuten raja-alueella tapahtuvien sairauskohtauksien ja tapaturmien hoitamiseen, yllätyksellisten rajatapahtumien varmistamiseen sekä etsintätilanteiden tukemiseen. DSC01855

Tilanteet on yleensä suunniteltu siten, että rajavartijat antavat tarvittavan ensiavun ja luovuttavat potilaat ensihoitajille raportoiden tilanteesta sekä annetusta ensiavusta.
RMVK:n laajalla harjoitusalueella on harjoiteltu muun muassa uhkatilanteita ja takaa-ajoihin liittyvien kolareiden selvittelyä, mutta koska kyse on viranomaistoiminnasta, on ensihoitajaopiskelijoiden otettava rikoksen mahdollisuus huomioon muistaen samalla varmistaa myös oma turvallisuutensa. Harjoituksissa opiskelijat joutuvat usein käyttämään myös kielitaitoaan, sillä potilaat eivät välttämättä puhu Suomea.

Harjoittelu parantaa myös rajavartijoiden ja ensihoitajien yhteistyötä todellisissa tilanteissa, sillä Lappeenranta sekä Imatra ovat rajakaupunkeja, joiden useilla rajanylityspaikoilla ja Saimaan kanavan vuokra-alueella tarvitaan useita kertoja vuodessa ensihoidon apua.

Harjoitukset kestävät yleensä koko päivän ja ensihoitajaopiskeijat osallistuvat harjoituksiin vapaaehtoisesti. Halukkaita harjoituksiin osallistuneita ei ole puuttunut, vaikka toiminta ei kuulu suoranaisesti mihinkään Saimaan AMK:n opintojaksoon. Koska oppilaitosten välillä ei vaihdeta rahaa, vastapalveluksena on saatu RMVK:lta ajoneuvon käsittely- ja hälytysajokoulutusta.

Mielenkiintoisia mahdollisuuksia yhteistyössä ovat myös opinnäytetyöt, joita ensihoitajaopiskelijat ovat tehneet mm. Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastusosastossa sekä Nuijamaan ja Vaalimaan rajatarkastusasemilla toimivien rajavartijoiden valmiuksista toimia ensiaputilanteissa sekä suunnitelleet koulutusta saamiensa havaintojen perusteella. Uutena mahdollisuutena on opiskelijan harjoittelujakson toteutus osallistumalla kenttäsairaanhoitajan toimintaan sekä taisteluharjoitukseen viettäen viiden viikon harjoitteluajasta kaksi viikkoa maastossa.

 

Teksti ja kuvat: Antti Kosonen